نگهداری آکواریوم و آشنایی با شرایط اصولی برای لذت بردن از آکواریوم

شرایط نگهداری آکواریوم بسته به نوع ماهی متفاوت می باشد. البته ماهیان زینتی تقریبا از شرایط یکسانی برخوردار هستند. برای مثال تاثیر pH در...

Continue reading