اکسلوتل ، حیوان خانگی جدید شما ؛ راهنمای کامل اطلاعات مربوط به اکسلوتل و نحوه نگهداری آن

اکسلوتل ها دوزیستان فوق العاده منحصر به فرد بومی تنها یک منطقه کوچک در مکزیکو سیتی هستند. خوشبختانه، جمعیت آنها از طریق حفاظت و محبوبیت...

Continue reading