نمایش یک نتیجه


Notice: Undefined index: widget_id in /var/www/vhosts/aquadelsa.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/library/widget-cache.php on line 103

زایشگاه ماهی سایز بزرگ

وسیله ای مناسب جهت تکثیر ماهیان بچه زا مانند انواع گوپی ها و مولی و ... همراه یک جدا کننده کی میتوان با استفاده از آن از دو ماده همزمان در زایشگاه استفاده کرد. ضمنا از این وسیله بعد از زایمان میتوان به عنوان پرورشگاه استفاده کرد و تا زمانی که بچه ها به سایز مناسب جهت اضافه کردن به آکواریوم برسند میتوان در آن نگهداری کرد این زایشگاه با معلق بودن روی آب شمارا از نگه داشتن ماده های شکم پر و یا بچه های تازه به دنیا آمده در یک آکواریوم دیگر بی نیاز میکند ضمن اینکه فضای زیادی از آکواریوم شمارا نیز اشغال نمیکند