بایو فیلتر یک لیتری برند S5

40,000 تومان

بایو فیلتر بستر رشد و تکثیر باکتری های مفید آب هستند . بایو فیلتر عضو جدایی نا پذیر هر سیستم فیلتراسیون آکواریوم است .

X