راه های ارتباطی فروشگاه آکواریوم دلسا

  ۰۲۱۶۶۳۸۵۵۶۸  /  ۰۲۱۶۶۳۸۸۴۹۶   /  ۰۲۱۶۶۸۴۱۱۶۶

71 81 466 0912

تهران ، نواب شمال به جنوب بعد از دامپزشکی ، پلاک ۴۹۶ ، آکواریوم دلسا

ساعت ۱۱صبح تا ۱۰ شب. یکسره

مسیر دسترسی با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی :
ایستگاه مترو نواب ( واقع در خط ۲ تهران ) ، خروج از درب نواب جنوب ، طی کردن یک دقیقه مسیر پیاده به سمت جنوب ( هم جهت با ماشین های داخل اتوبان ) ، جنب اولین پله های پیاده روی نواب ،  پلاک ۴۹۶